Huisregels

Om onze werkzaamheden goed te organiseren en misverstanden te voorkomen, heeft onze praktijk onderstaande praktijkregels opgesteld.

Alle patiënten dienen op de hoogte te zijn van onderstaande informatie.

Annuleren van uw afspraak

 • Heeft u een afspraak en wilt u deze verzetten of annuleren dan dient u dit uiterlijk twee werkdagen (48 uur) van tevoren aan ons door te geven. Valt uw afspraak op een maandag, dan kunt u deze tot uiterlijk vrijdag om 13.00 uur annuleren. Indien dit niet gebeurt, zijn wij gerechtigd de door ons gereserveerde tijd en onkosten in rekening te brengen. Dit kan oplopen tot het volledige bedrag van de geplande behandeling en de daarbij behorend declaraties. 
 • We zijn dagelijks bereikbaar per e-mail en doordeweeks per telefoon (elke ochtend: 09.00 tot 12.00 en middag (behalve vrijdag): 13.00 tot 17.00).
 • Bij een eerste verzuim (ongeacht de reden) zullen wij u herinneren aan ons annuleringsbeleid.
 • Bij een tweede verzuim (ongeacht de reden) zijn de kosten voor het niet nakomen van afspraken langer dan 15 minuten, €25,- per kwartier.
 • Zodra u de nota met de kosten voor het niet nakomen van de afspraak heeft voldaan kunt u weer een nieuwe afspraak maken.

Periodieke controles en behandelingen

 • In de regel wordt er tijdens een periodieke controle geen behandeling uitgevoerd. Indien behandeling noodzakelijk blijkt, wordt hiervoor een nieuwe afspraak met u gepland.
 • Behandelingen worden uitgevoerd volgens afspraak.
 • Voor het stellen van de juiste diagnose worden er periodieke röntgenfoto’s genomen. Deze kleine röntgenfoto’s (bitewings) worden eens per 1 tot 4 jaar genomen. In geval van pijnklachten of bij het zien van bijzonderheden tijdens een periodieke controle kunnen tussentijds ook foto’s genomen worden.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de periodieke controle na te komen. Wij zullen u adviseren op welke termijn we u graag zien voor periodieke controles. Op deze manier kunnen wij tijdig mogelijke problemen of eventuele veranderingen in uw mond ontdekken.
 • Een tandarts kan, ten alle tijden, taken delegeren aan daarvoor opgeleide (preventie-) assistenten en/of mondhygiënisten en/of tandartsen in opleiding.
 • We streven naar een goede mondgezondheid voor al onze patiënten. U wordt door ons opgeroepen voor de controle. Geeft u daar meer dan 3 keer achtereenvolgens geen gehoor aan dan kan het zijn dat wij u uitschrijven als patiënt.
 • Wanneer u regelmatig verzuimt om afspraken na te komen kunnen wij u ook uitschrijven.

Betalingen

De declaraties worden verzorgd door INFOMEDICS. Zij zullen uw nota 1 á 2 weken na uw afspraak via e-mail toesturen. U dient de nota te voldoen binnen de gestelde termijn onder vermelding van het declaratienummer. Bij vragen over uw nota dient u contact op te nemen met INFOMEDICS (Betaal makkelijk uw zorgkosten | Infomedics).

Wijzigingen

 • Iedere wijziging in uw persoonlijke gegevens of die van uw kind of familielid zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer, verzekering en huisarts dient u aan onze baliemedewerker door te geven.
 • Iedere wijziging in uw gezondheidstoestand, dient u bij uw bezoek aan de behandelaar te melden.

Klachten

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw behandelaar of over de praktijk. Deze klachten dient u in eerste instantie te melden (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) bij één van de medewerkers. Wij streven ernaar uw klacht binnen korte tijd op te lossen. Indien u niet tevreden bent met onze oplossing, kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen via de klachtencommissie van het KNMT (KNMT :: Klachtformulier).

Second Opinion

Een second opinion is bedoeld als beoordeling en het inwinnen van advies voor het laten behandelen van uw gebit. Met het advies en verslag van onze behandelaar kunt u vervolgens in gesprek gaan met uw eigen tandarts. Het inschrijven bij ons in de praktijk is dan niet meer mogelijk. De kosten voor een second opinion zijn €103,-, exclusief eventueel te maken foto’s. De kosten voor het maken van foto’s kunnen pas in kaart gebracht worden op de afspraak zelf.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is binnen Florens Tandartsen onacceptabel. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan het geheel van handelingen en gedragingen inzake geloof, levensovertuiging, geaardheid, ras, sekse, huidskleur, uiterlijk, leeftijd en handicap die als ongewenst of ongewild worden ervaren door betrokkenen en redelijkerwijs een inbreuk op diens integriteit vormen.

Overig

 • In de praktijk zijn er geen huisdieren toegestaan (m.u.v. blinde geleide-, en/of hulphonden).
 • Roken (inclusief e-sigaretten), mobiel telefoneren, het afspelen van geluid en eten/drinken (m.u.v. water) zijn niet toegestaan in wacht-/behandelkamers.

Begrotingen

 • U ontvangt van ons een kostenbegroting/indicatie indien de kosten hoger zijn dan €250,-. De begroting die u van ons krijgt is gebaseerd op de huidige situatie en saneringsvorm.
 • De geldigheid van deze prijsopgave is beperkt tot de vermelde behandelingen en prestaties.
 • Wanneer na aanvang van de werkzaamheden door de zorgverlener noodzakelijk uitgevoerde behandelingen en prestaties die niet in de prijsopgave vermeld stonden gebleken zijn worden, tenzij anders overeengekomen, deze in rekening gebracht conform de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zorgverlener zal daarvan niet een nieuwe schriftelijke prijsopgave vooraf doen, tenzij uitdrukkelijke anders wordt overeengekomen en het belang van adequate en effectieve behandeling zich daar tegen verzet.
 • De voorwaarden in een begroting van Florens Tandartsen zien er als volgt uit:
  • Ik verzoek u deze prijsopgave voor akkoord te ondertekenen en deze te retourneren. Volledigheidshalve deel ik u mede dat op alle behandelovereenkomsten tussen u en de zorgverlener (verbonden aan Florens Tandartsen) onze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  • De in deze prijsopgave genoemde prijzen zijn geldig gedurende een periode van 2 maanden na de datum van deze prijsopgave, na afloop van deze periode kunnen hieraan geen rechten meer worden ontleend. De zorgverlener is te allen tijde gerechtigd de prijsopgave schriftelijk in te trekken en/of te wijzigen, waaronder- maar niet beperkt- in het geval van tussentijdse wijzigingen van de tarieven die worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor de materiaal-en techniekkosten geldt dat de zorgverlener zich het recht voorbehoud om door de leveranciers aan hem doorgerekende prijswijzigingen, aan de patiënt door te berekenen. Verkregen begrotingen zijn gebaseerd op de huidige leeftijd en saneringsvorm, wijziging hierin kan andere verschuldigde bedragen tot gevolg hebben. Een afwijking van 15% op het totaalbedrag van de begroting is mogelijk en aan de begroting kunnen geen rechten worden ontleend.