Renske Bijlenga

Tandarts

Renske Bijlenga is afgestudeerd in 2012 aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde te Amsterdam. Na haar afstuderen heeft zij een jaar in Italië gewerkt als algemeen practicus. Sinds 2013 is zij werkzaam als algemeen practicus in Nederland. Zij is na haar afstuderen meteen begonnen met na- en bijscholing.

Florinde van Bogget

Tandarts

Florinde van Bogget heeft momenteel een sabbatical. Zij is voor een periode vanaf 1 maart 2022 voor 10 maanden in Spanje. Op de achtergrond is zij nog met de praktijk verbonden maar doet momenteel geen patiënten behandelingen. Onze vaste tandartsen nemen haar in deze periode waar.

Florinde van Bogget is afgestudeerd in 2010 aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde te Amsterdam. Na haar afstuderen heeft zij 4 jaar gewerkt als algemeen practicus. Daarna is zij 4 jaar werkzaam geweest in een kinder- en jeugdtandheelkunde praktijk. Zij is sinds haar afstuderen meteen begonnen met na- en bijscholing.

Elia Eilders

Tandarts

Elia Eilders is afgestudeerd in 2015 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar afstuderen heeft zij een aantal jaren in San Francisco gewoond en verschillende waarnemingen in Nederland gedaan.

Sinds 2020 is ze werkzaam als algemeen practicus bij Florens Tandartsen.

Paul Promes

Tandarts - Implantoloog

Paul Promes is afgestudeerd in 2012 aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde te Amsterdam.

Sinds zijn afstuderen in 2012 is hij tevens gestart met het plaatsen van tandheelkundige implantaten.

Sinds 2020 is hij in onze praktijk werkzaam als implantoloog en algemeen practicus.

Floor Maarse

Tandarts

Floor Maarse is in 2015 afgestudeerd aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde te Amsterdam. Tijdens haar studietijd heeft zij gewerkt bij de bijzondere tandheelkunde waar ze veel ervaring heeft opgedaan bij kinderen, angstige patiënten en patiënten met uitgebreide prothetische problemen.

Sinds haar afstuderen in 2015 is zij tevens gestart met het plaatsen van tandheelkundige implantaten.

Momenteel is ze bezig met het afronden van haar promotieonderzoek op de afdeling kaakchirurgie in het VUMC waar ze onderzoek doet naar de zorg van droge mond patienten en implantologie.

Sinds 2020 is ze werkzaam als algemeen practicus bij Florens Tandartsen.

Joanne Dielingen

Mondhygiëniste

Joanne is werkzaam als mondhygiëniste bij ons sinds 2016.

Mirella Verheijden

Mondhygiëniste

Mirella werkt als inval mondhygiëniste bij ons.

Sabrina van Wolde

Preventie assistente

Na jaren te hebben gewerkt in een andere tandartspraktijk werkt Sabrina sinds 2018 als preventie assistente bij ons.

Joy van Gils

Tandarts

Joy heeft tandheelkunde aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde te Amsterdam gestudeerd en is afgestudeerd in 2022. Ze heeft in de tijd van haar opleiding onder andere stage gelopen bij ons. Inmiddels heeft zij veel ervaring in tandheelkunde. Haar interesse gaat uit naar de endodontologie (wortelkanaalbehandelingen).

Layla el Aisati

Tandarts in opleiding

Layla is een tandarts in opleiding en assisteert ons 1 dag in de week.

Sakina Hanoun

Assistente

Sinds begin 2015 werkt Sakina bij ons als tandartsassistente

Debora van der Zwan

Assistente

Na jaren te hebben gewerkt in een solo praktijk werkt Debora sinds november 2017 als tandartsassistente bij ons.

Sioe Oei

Tandarts

Waarnemend tandarts tijdens afwezigheid van onze tandartsen.

Fabienne

Fabienne werkt voor ons sinds oktober 2021 als balieassistente.